Tutvustus
Tänan Sind, et võtsid aega selle weebilehe külastamiseks!

LAUR LUMET


Alates 1999 aastast on minu elu olnud täis õpinguid ja erinevaid praktikaid psühholoogia,  energeetilise psühholoogia, suhtlemis-psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, vabastava hingamise ja mõttejõu kasutamise valdkonnas.
 2006 aasta kevadel lõpetasin MTÜ Iseseisvad Konsultandid suhtlemistreenerite kooli ja alustasin suhtlemistreeningute, konfliktijuhtimise ja mõttejõu teadliku kasutamise kursuste korraldamist. Olen õppinud teoloogiat ja hingehoidu,  olen läbinud kolmeaastase kursuse vedalikust elukäsitlusest Bhagavad Gita't õppides. Lõpetasin Rahvusvahelise transpersonaalse psühhoteraapia ja hüpnoteraapia kooli SACH International erakooli "Terviklik Mina". 

Varasematel aastatel olen lugenud loenguid TTÜ-s ja EBS-is majandus teemadel.

Olen arendanud tundlikust ja tegelenud stabiilselt enese puhastamisega nii füüsiliselt kui energeetiliselt.  Kõikide käsitletavate teemade ühiseks eesmärgiks on isiksuse vabanemine ja eneserealisatsioon.

 

MIS ON HEA? MIS ON HALB?

Hea ja halb on duaalse mõtlemisega seotud nähtused. Seni kuni inimene lendleb oma emotsioonides pendlina ühest äärmusest teise, ei ole rahu saavutamine võimalik. Enamasti arvatakse, et rahu on siis, kui pendel jääb seisma "hea" poole peal. Te teate, et see on võimatu, pendel ei jää kunagi seisma kuna see maailm siin on duaalne. Inimesel ei ole võimalik seda muuta. Küll aga on võimalik muuta ennast. Kui inimene ei lenda oma emotsioonidega ühest äärmusest teise, ei reageeri asjatult ümbritsevates olukordades, jääb pendel tema jaoks seisma. See on rahu seisund. Vaatamata jätkuvatele polaarsetele sündmustele meie ümber, ei puuduta see meid enam.

Kuidas saaksime oma elus siiski kogeda võimalikult palju head?

Halb ja hea on vaid inimese sisemaailma peegeldused - kui me suudame noppida ka kõige hullemast sündmusest midagi head, ei ole vaja sellega enam võidelda. Hetke olukord on selline nagu ta on. Sellel hetkel, kui see juba on, ei ole seda võimalik muuta. Saame seda aktsepteerida või mitte. Kui mitte, siis raiskame energiat kirumisele ja rahulolematusele, mis omakorda toob meie ellu neidsamu sündmusi üha juurde. Kui aktsepteerime, siis saame suunata kogu energia järgmisele sammule, mis olemasolevat olukorda parandada võiks.


 

 Miks ma seda teen?

Aastal 2000 otsustasin, et ma ei hakka tegema midagi, mis mulle ei meeldi.  Nii olen enda otsingute käigus avastanud tegevuse, mis mulle tõeliselt rõõmu valmistab. Kirjeldamatult hea tunne on siis, kui inimene pärast teraapiaseanssi on kogenud midagi niisugust, mis annab talle eluolemise tajumiseks uued mõõtmed. Teen koolitusi, sest tahan jagada seda väärtuslikku arusaamist, mis muudab elu õnnelikuks ja rahuldustpakkuvaks. Olen veendumusel, et edukus, küllus ja tervis on igaühe käeulatuses.

Mida ma teen?

Minu praegune teraapia alane tegevus ja koolitustegevus on jagunenud kuueks suuremaks teemaks, mis täiendavad ja osalt ka dubleerivad teineteist:
1) indivduaalteraapia ja nõustamine

2) lähisuhte teraapia

3) vabastav hingamine
4) lähisuhete tervendamine sisemise lapse kaudu
5) suhtlemistreeningud, konfliktijuhtimise kursused ja vägivallatu suhtlemine
6) mõttejõu loov kasutamine


Palju aega olen pühendanud M. Rosenbergi poolt välja arendatud Vägivallatu suhtlemise õpingutele ja suhteteraapias tunnustatud Imago Dialogi õpinguteks suhteteraapia hea vahendina.


Erakoolis Terviklik Mina õppisin hüpnoteraapiat. Jure Biechonski on oma legendaarse õpetusega hüpnoteraapiast  kogu maailmas tunnustust leidnud. Olen seda tehnikat edukalt kasutanud eraseanssidel.  Hüpnoteraapia kaudu vabanesin kõrgest vererõhust nelja päevaga. Selliselt on ravitavad ka palju teised tava meditsiini poolt ravimatuteks kuulutataud haigused nagu astma ja suhkruhaigus jne. Alateadvuse kaudu on võimalik saavutada kiire ja uskumatu tervenemine füüsilistest haigustest.

 

Kasutan ka Brandon Bays’i loodud “Rännaku” metoodikat. Terviklik lähenemine võimaldab lahendada kõige suuremaid elu raskusi tõhusalt lühikese ajaga. http://www.thejourney.com/


Koolitused on suunatud inimestele, kes vajavad muutusi enda elus. Minu suhtlemistreeningud ei ole pelgalt õpetus teiste inimeste üle kontrolli saavutamiseks ja klassikalise võitja- võitja rahumeelse mudeli rakendamiseks, vaid on suunatud inimese sisemaailma ja selles toimuva põhjuste mõistmiseks. Selle tagajärjel saavutab inimene uue elu kvaliteedi ja saavutab parema kontrolli enda elu üle.

Minu peamised õpetajad - L. Orr, N. Demetry, Norbekov, Jure Biechonski, M. Rosenberg, R. Search Jasmuheen, Osho, K. L. Tuulse, E. Tolle, S. Roman, Brandon Bays. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudised 13. May - Launtsi retriit  02.-04. juuni 2017  Saaremaal

Selle suve esimene meditatsiooni, puhkuse ja suhtlemisenergeetika retriit toimub Saaremaal, looduskaunis ja privaatses Orinõmme rannas. (Orissaare ligidal)

Astume töörattalt maha, vaigistame intensiivsed mõtted, puhkame, joogatame, kogeme süvameditatsiooni seisundeid, teeme  indiaanisauna ja saame teadlikumaks suhete energeetikas toimuvast, uurime selle kasutamise võimalusi praktilises elus.